ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
دسته‌بندی‌ها -
شرکت ابزار سرا
وین کلاس

خاکبرداری

قیمت خاکبردار و گودبرداری
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
قیمت خاکبردار و گودبرداری
پیمانکاری محمودی
جزئیات بیشتر
پیمانکاری محمودی
پیمانکاری عابدینی
جزئیات بیشتر
پیمانکاری عابدینی
پارس سرویس
جزئیات بیشتر
پارس سرویس
حسن خلیلی
جزئیات بیشتر
حسن خلیلی
حسین کریمی قرطمانی
جزئیات بیشتر
حسین کریمی قرطمانی
پیمانکاری درخشانی
جزئیات بیشتر
پیمانکاری درخشانی
پیمانکاری غفاری
جزئیات بیشتر
پیمانکاری غفاری
مجید جوکار
جزئیات بیشتر
مجید جوکار
پیمانکاری بیات
جزئیات بیشتر
پیمانکاری بیات
پیمانکاری خوش انصاف
جزئیات بیشتر
پیمانکاری خوش انصاف
بیشتر بخوانیم

خاکبرداری

خاکبرداری عبارتست از برداشت خاک‌های محوطه، گودبرداری پی ساختمان‌ها و محل ابنیه فنی تأسیسات، برداشت خاک از منابع قرضه با وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد تأیید تا تراز و رقوم‌های خواسته شده در نقشه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های دستگاه نظارت. قبل از انجام هرگونه عملیات خاکبرداری ، پیمانکار موظف است کروکی محل اجرای عملیات خاکبرداری را دقیقاً با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما، برداشت و صورت مجلس نماید و قبل از شروع عملیات خاکبرداری و با توجه به برنامه زمانبندی پروژه و نحوه اجرای کار، نوع و تعداد ماشین‌آلات خاکبرداری را به تأیید دستگاه نظارت برساند، اجرای هرگونه عملیاتخاکبرداری بدون تأیید کلی و مرحله‌ای دستگاه نظارت، به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. شروع و تداوم عملیات خاکبرداری ، باید طبق برنامه زمانبندی پیش‌بینی شده به طور پیوسته ادامه یابد، به علاوه پس از انجام عملیات خاکبرداری در هر قسمت، باید عملیات بعدی ساختمانی، بلافاصله آغاز و به ترتیب پیش‌بینی شده در برنامه زمانی ادامه یابد. تمامی مصالح مناسب حاصل از گودبرداری و خاکبرداری ، باید پس از تأیید دستگاه نظارت و عنداللزوم پس از تأیید آزمایشگاه معتبر و مورد تأیید کارفرما به مصرف خاکریزی‌ها برسد. پس از خاکبرداری مصالح نامناسب، باید از محل کارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در محل‌های مناسب تخلیه و به شکل مورد قبول، پخش و رگلاژ شود. در صورت وجود آب‌های زیرزمینی یا آب‌های روان سطحی، عملیات خاکبرداری باید همواره با زه‌کشی و حفاظت بدنه و جدار گود، به شرح مندرج در این فصل، به طور همزمان انجام گردد. دستگاه نظارت می‌تواند هنگام بارندگی شدید یا مواقع اضطراری به منظور حفاظت عملیات، کارهای اجرایی خاکبرداری را متوقف نماید.

دوستان 3 دوستان چهار