ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
دسته‌بندی‌ها -
شرکت ابزار سرا
وین کلاس

پایدارسازی گود

خاک بتن تحلیل آپادانا
جزئیات بیشتر
خاک بتن تحلیل آپادانا
شرکت کاوش ایستا پی
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
شرکت کاوش ایستا پی
شرکت پایدارپی کاران زیگورات
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
شرکت پایدارپی کاران زیگورات
شرکت مهندسی کاوش مسیر
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
شرکت مهندسی کاوش مسیر
شرکت بهساز خاک ایرانیان
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
شرکت بهساز خاک ایرانیان
گروه مهندسی پویا فنون
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
گروه مهندسی پویا فنون
مهندسین مشاور مازند خاک پی
جزئیات بیشتر
مهندسین مشاور مازند خاک پی
شرکت شیلاو خاورمیانه
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
شرکت شیلاو خاورمیانه
شرکت مهندسی ارسا خاک پی
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
شرکت مهندسی ارسا خاک پی
پارس سرویس
جزئیات بیشتر
پارس سرویس
آرشیت بنای ایرانیان
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
آرشیت بنای ایرانیان
مهندسین مشاور ناظر خاک
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
مهندسین مشاور ناظر خاک
یوسف پور
جزئیات بیشتر
یوسف پور
شرکت عمران نقش صدرا
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
شرکت عمران نقش صدرا
شرکت پارسیان مهار سنگ
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
شرکت پارسیان مهار سنگ
شرکت اسپاد تحکیم بنا
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
شرکت اسپاد تحکیم بنا
بیشتر بخوانیم

پایدارسازی گود

روش اجرای نیلینگ: تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد. استفاده از این روش موجب: • افزایش مقاومت برشی توده خاک • محدود نمودن وتحت کنترل در آوردن تغییر مکانهای خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش Slid بدلیل افزایش نیروی قائم می شود. • باعث کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی می شود. باید توجه داشت کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ بایستی مسلح شوندبا استفاده از شبکه مش و شاتکریت ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می شوند. کاربرد نیلینگ در پروژه های عمرانی : الف) پایداری ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها ب) پایداری جداره تونلها وسازه های زیر زمینی ج) پایدار سازی و حفاظت گود در سازه های مناطق شهری ـ ساختمانهای مجاور گود ـ ایستگاه ها ی زیر زمینی مترو د) پایدار سازی کوله های مجاور پل ها در زمین های سست و ریزشی مهار کششی نیلینگ معمولاً از آرماتور های فولادی با قطر ۲۰ الی ۴۰ میلیمتر استفاده می شوند که درون یک چال حفاری شده با قطر ۷۶الی ۱۵۰ میلیمتر قرارگرفته و دور آن درون چال تزریق می گردد. فواصل بین مهارهای کششی حدوداً ۱ الی ۲متر می باشد و طول آنها حدوداً ۷۰ الی ۱۰۰ درصد ارتفاع گود می باشد و حداقل شیب نسبت به افق حدوداً ۱۵ درجه می باشد .

دوستان 3 دوستان چهار