ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
دسته‌بندی‌ها -
شرکت کارو اندیشه

در گروه فن آوری نوین

جاروی مرکزی آسایش
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
جاروی مرکزی آسایش
برق کشی و هوشمند سازی ساختمان
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
برق کشی و هوشمند سازی ساختمان
راصد گستر
جزئیات بیشتر
راصد گستر
جاروی مرکزی آراینده
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
جاروی مرکزی آراینده
کیان سولار غرب
جزئیات بیشتر
کیان سولار غرب
نیکان ساختمان هوشمند
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
نیکان ساختمان هوشمند
جاروی دیواری آرامین
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
جاروی دیواری آرامین
کنترل هوشمند ساختمان ABB
جزئیات بیشتر
کنترل هوشمند ساختمان ABB
شرکت هوشمند خورشید بهره ور
جزئیات بیشتر
شرکت هوشمند خورشید بهره ور
ساختمان های هوشمند پارسیان
جزئیات بیشتر
ساختمان های هوشمند پارسیان
سیستم های هوشمند ساختمان
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
سیستم های هوشمند ساختمان
راهبرد هوشمند گرین
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
راهبرد هوشمند گرین
جارو مرکزی ابتکار تجهیز
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
جارو مرکزی ابتکار تجهیز
میثاق سدید توسعه
جزئیات بیشتر
میثاق سدید توسعه
آبگرمکن خورشیدی مشهد
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
آبگرمکن خورشیدی مشهد
کلید تایمر هوشمند
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
کلید تایمر هوشمند
ساختمان هوشمند آویتا
جزئیات بیشتر مشاهده وب‌سایت
ساختمان هوشمند آویتا
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار