ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

عنوان نمایشگاه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
برگزار کننده تاریخ برگزاری 16 الی 19 اردیبهشت
توضیحات
استان تهران
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار