ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه صنعت ساختمان
بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان

عنوان نمایشگاه سومین نمایشگاه صنعت ساختمان
برگزار کننده تاریخ برگزاری 18 الی 21 اردیبهشت
توضیحات
استان نامشخص
نشانی مصلی تهران
تلفن 02188104213 وبسایت
فکس 02188109948 ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار