ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

بیست و دومين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، لوازم و مصالح ساختماني ایران

عنوان نمایشگاه بیست و دومين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، لوازم و مصالح ساختماني ایران
برگزار کننده تاریخ برگزاری 19 تا 22 اردیبهشت
توضیحات
استان آذربایجان شرقی
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار