ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

بیستمين نمايشگاه بین المللی حرارتي، برودتي و سيستمهاي تهويه ایران

عنوان نمایشگاه بیستمين نمايشگاه بین المللی حرارتي، برودتي و سيستمهاي تهويه ایران
برگزار کننده تاریخ برگزاری 19 تا 22 اردیبهشت
توضیحات
استان آذربایجان شرقی
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار