ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
بیست و یکمین نمایشگاه کاشی وسرامیک،اولین نمایشگاه آسانسور و پانزدهمین نمایشگاه انبوه سازان مشهد
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرز

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

عنوان نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل
برگزار کننده شرکت نمایشگاه های بین المللی اردبیل تاریخ برگزاری 2 تا 5 مرداد 1397
توضیحات
استان نامشخص
نشانی محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اردبیل
تلفن وبسایت http://www.ardabilfair.ir
فکس ایمیل
دوستان 3 دوستان چهار