ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي سنگ، معادن و صنايع وابسته

عنوان نمایشگاه سيزدهمين نمايشگاه بين المللي سنگ، معادن و صنايع وابسته
برگزار کننده تاریخ برگزاری 25 تا 28 اردیبهشت
توضیحات
استان اصفهان
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار