ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
شانزدهمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و ماشین آلات وابسته کرمان
هجدهمین نمایشگاه ساختمان تهران

هجدهمین نمایشگاه ساختمان تهران

عنوان نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه ساختمان تهران
برگزار کننده اتاق تعاون ایران تاریخ برگزاری 15 تا 18 مرداد 1397
توضیحات
استان تهران
نشانی نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن 02122662845 وبسایت www.iranconfair.ir
فکس 02122662846 ایمیل info@iranconfair.ir
دوستان 3 دوستان چهار