ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

دومین نمایشگاه جهیزیه و دکوراسیون خانه ایران

عنوان نمایشگاه دومین نمایشگاه جهیزیه و دکوراسیون خانه ایران
برگزار کننده تاریخ برگزاری 1 تا 5 خرداد
توضیحات
استان آذربایجان شرقی
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار