ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
هشتمين نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته
هفتمین نمایشگاه خانه مدرن
	پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

عنوان نمایشگاه هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
برگزار کننده شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان تاریخ برگزاری 5 تا 8 خرداد
توضیحات ساعت بازدید : 16 الی 22
استان اصفهان
نشانی نمایشگاه بین المللی اصفهان
تلفن 32603006 - 031 وبسایت http://isfahanfair.ir
فکس 32602006 - 031 ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار