ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
بیست و سومین نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارومیه

عنوان نمایشگاه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارومیه
برگزار کننده شرکت نمایشگاه بین الملل ارومیه تاریخ برگزاری 2 تا 5 خرداد
توضیحات مدير اجرايي نمايشگاه : سرکار خانم ملک آرا با شماره همراه 09144874481
نشاني ستاد برگزاركننده : ارومیه- محل دائمی نمایشگاه بین المللی ارومیه

ساعت بازدید : 16 الی 22
استان نامشخص
نشانی محل دائمی نمایشگاه بین المللی ارومیه
تلفن ُُ04433374064 وبسایت http://urmiafair.com
فکس 0443370205 ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار