سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان( مصالح,معماری و فناوریهای نوین ساختمان )
هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنایع حفاظتی,ایمنی,امنیتی و آتش نشانی

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

عنوان نمایشگاه هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
برگزار کننده شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان تاریخ برگزاری 5 تا 8 خرداد
توضیحات ساعت بازدید : 16 الی 22
استان اصفهان
نشانی نمایشگاه بین المللی اصفهان
تلفن 32603006 - 031 وبسایت http://isfahanfair.ir
فکس 32602006 - 031 ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار