ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
هفتمین نمایشگاه خانه مدرن
	پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران
هشتمين نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش

عنوان نمایشگاه یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش
برگزار کننده اتاق تعاون تاریخ برگزاری 5 تا 8 خرداد
توضیحات
استان هرمزگان
نشانی کیش، نمایشگاه بین الملل
تلفن 021-22662845 وبسایت http://www.iranconfair.ir/
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار