سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنایع حفاظتی,ایمنی,امنیتی و آتش نشانی
نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان( مصالح,معماری و فناوریهای نوین ساختمان )

یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش

عنوان نمایشگاه یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش
برگزار کننده اتاق تعاون تاریخ برگزاری 5 تا 8 خرداد
توضیحات
استان هرمزگان
نشانی کیش، نمایشگاه بین الملل
تلفن 021-22662845 وبسایت http://www.iranconfair.ir/
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار