ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
شانزدهمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و ماشین آلات وابسته کرمان
هجدهمین نمایشگاه ساختمان تهران

شانزدهمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و ماشین آلات وابسته کرمان

عنوان نمایشگاه شانزدهمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و ماشین آلات وابسته کرمان
برگزار کننده شرکت نمایشگاهی کرمان تاریخ برگزاری 6 تا 9 شهریور
توضیحات
استان کرمان
نشانی نمایشگاه بین الملل کرمان
تلفن 03432478414 وبسایت http://kermanfair.com
فکس ایمیل Info@Kermanfair.com
دوستان 3 دوستان چهار