ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرز
بیست و یکمین نمایشگاه کاشی وسرامیک،اولین نمایشگاه آسانسور و پانزدهمین نمایشگاه انبوه سازان مشهد

هجدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان همدان

عنوان نمایشگاه هجدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان همدان
برگزار کننده تاریخ برگزاری 13 تا 16 شهریور 1397
توضیحات
استان همدان
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
دوستان 3 دوستان چهار