سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنایع حفاظتی,ایمنی,امنیتی و آتش نشانی
نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان( مصالح,معماری و فناوریهای نوین ساختمان )

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

عنوان نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان
برگزار کننده شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس- شیراز تاریخ برگزاری 10 تا 14 خرداد
توضیحات
استان فارس
نشانی مایشگاه‌ بین‌المللی شیراز
تلفن 071-36200044 وبسایت http://www.farsfair.ir/
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار