ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
	پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران
هفتمین نمایشگاه خانه مدرن
هشتمين نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

عنوان نمایشگاه چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
برگزار کننده نمایشگاه بین‌المللی گلستان تاریخ برگزاری 10 تا 13 خرداد
توضیحات
استان نامشخص
نشانی نمایشگاه بین‌المللی گرگان
تلفن 32640664 017 وبسایت http://www.golestanexpo.ir/
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار