ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
هفتمین نمایشگاه خانه مدرن
هشتمين نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته
	پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی پروژه ایران

عنوان نمایشگاه اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی پروژه ایران
برگزار کننده شرکت نوژن راد با همکاری شرکت بین المللی IFP لبنان تاریخ برگزاری 18 تا 21 خرداد
توضیحات ساعت بازدید: 16 الی 21
استان نامشخص
نشانی لبنان
تلفن 22059814 021 وبسایت http://www.nojanrad.com
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار