سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان( مصالح,معماری و فناوریهای نوین ساختمان )
هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنایع حفاظتی,ایمنی,امنیتی و آتش نشانی

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی پروژه ایران

عنوان نمایشگاه اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی پروژه ایران
برگزار کننده شرکت نوژن راد با همکاری شرکت بین المللی IFP لبنان تاریخ برگزاری 18 تا 21 خرداد
توضیحات ساعت بازدید: 16 الی 21
استان نامشخص
نشانی لبنان
تلفن 22059814 021 وبسایت http://www.nojanrad.com
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار