ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
هجدهمین نمایشگاه ساختمان تهران
شانزدهمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و ماشین آلات وابسته کرمان

هفدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان،سیستم های سرمایشی و گرمایشی استان مرکزی-اراک

عنوان نمایشگاه هفدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان،سیستم های سرمایشی و گرمایشی استان مرکزی-اراک
برگزار کننده تاریخ برگزاری 3 تا 6 مهر 1397
توضیحات
استان مرکزی
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
دوستان 3 دوستان چهار