ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
	پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران
هفتمین نمایشگاه خانه مدرن
هشتمين نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران)و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد

عنوان نمایشگاه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران)و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد
برگزار کننده شرکت نمایشگاهی بین المللی مشهد تاریخ برگزاری 19 تا 23 تیر
توضیحات
استان خراسان رضوی
نشانی نمایشگاه بین المللی مشهد
تلفن 35005000 051 وبسایت http://www.expo.ir
فکس 35018000 051 ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار