ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
بیست و یکمین نمایشگاه کاشی وسرامیک،اولین نمایشگاه آسانسور و پانزدهمین نمایشگاه انبوه سازان مشهد
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرز

چهارمین دوره نمایشگاه تخصصی آلومینیوم ایران و صنایع وابسته استان مرکزی-اراک

عنوان نمایشگاه چهارمین دوره نمایشگاه تخصصی آلومینیوم ایران و صنایع وابسته استان مرکزی-اراک
برگزار کننده تاریخ برگزاری 3 تا 6 مهر 1397
توضیحات
استان مرکزی
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
دوستان 3 دوستان چهار