ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

نمایشگاه سرمایش ،گرمایش و تاسیسات

عنوان نمایشگاه نمایشگاه سرمایش ،گرمایش و تاسیسات
برگزار کننده شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران تاریخ برگزاری 13 تا 16 تیر
توضیحات
استان تهران
نشانی تهران - شهر آفتاب
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار