ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

پنجمین نمایشگاه بین‌المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته

عنوان نمایشگاه پنجمین نمایشگاه بین‌المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته
برگزار کننده شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران تاریخ برگزاری 19 تا 22 تیر
توضیحات
استان تهران
نشانی نمایشگاه بین‌المللی تهران
تلفن 22332828-21912283 وبسایت www.liftex2016.ir
فکس 22662672-3 ایمیل office@iranfair.com
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار