ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

ششمين نمايشگاه بين المللي آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته

عنوان نمایشگاه ششمين نمايشگاه بين المللي آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته
برگزار کننده تاریخ برگزاری 19تا 22 تیر
توضیحات
استان تهران
نشانی تهران
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار