ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران

عنوان نمایشگاه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران
برگزار کننده تاریخ برگزاری 11 تا 14 مهر 1397
توضیحات
استان تهران
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
دوستان 3 دوستان چهار