ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

هشتمین نمایشگاه انرژی و تجهیزات وابسته تبریز

عنوان نمایشگاه هشتمین نمایشگاه انرژی و تجهیزات وابسته تبریز
برگزار کننده شرکت نمایشگاهی تبریز تاریخ برگزاری 22 تا 25 تیر
توضیحات
استان آذربایجان غربی
نشانی ایران - تبریز - تبریز-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن وبسایت http://www.tabrizfair.ir
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار