ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
بیست و یکمین نمایشگاه کاشی وسرامیک،اولین نمایشگاه آسانسور و پانزدهمین نمایشگاه انبوه سازان مشهد
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرز

هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران

عنوان نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران
برگزار کننده تاریخ برگزاری 21 تا 24 مهر 1397
توضیحات
استان تهران
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
دوستان 3 دوستان چهار