ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

شانزدهمین نمایشگاه لوله و اتصالات و در و پنجره

عنوان نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه لوله و اتصالات و در و پنجره
برگزار کننده تاریخ برگزاری 20 تا 23 تیر
توضیحات
استان لرستان
نشانی کرمانشاه
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار