ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
هشتمين نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته
هفتمین نمایشگاه خانه مدرن
	پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ،معادن و صنایع وابسته

عنوان نمایشگاه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ،معادن و صنایع وابسته
برگزار کننده شرکت نمایشگاهی بین المللی اصفهان تاریخ برگزاری 12 تا 16 اردیبهشت
توضیحات ساعت بازدید: 16 الی 21
استان تهران
نشانی نمایشگاه بین المللی اصفهان
تلفن 32603006 -031 وبسایت http://isfahanfair.ir/isfahanisf
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار