ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
بیست و یکمین نمایشگاه کاشی وسرامیک،اولین نمایشگاه آسانسور و پانزدهمین نمایشگاه انبوه سازان مشهد
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرز

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

عنوان نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
برگزار کننده تاریخ برگزاری 11 تا 14 آبان 1397
توضیحات
استان تهران
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
دوستان 3 دوستان چهار