ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرز
بیست و یکمین نمایشگاه کاشی وسرامیک،اولین نمایشگاه آسانسور و پانزدهمین نمایشگاه انبوه سازان مشهد

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی تهران

عنوان نمایشگاه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی تهران
برگزار کننده تاریخ برگزاری 11 تا 14 آبان 1397
توضیحات
استان تهران
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
دوستان 3 دوستان چهار