ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

چهارمین نمایشگاه درب و پنجره و نمایشگاه براق آلات

عنوان نمایشگاه چهارمین نمایشگاه درب و پنجره و نمایشگاه براق آلات
برگزار کننده تاریخ برگزاری 3 تا 6 مرداد
توضیحات
استان گیلان
نشانی رشت
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار