ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان زنجان

عنوان نمایشگاه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان زنجان
برگزار کننده شرکت نمایشگاهی آرتانمانگر اردبیل تاریخ برگزاری 5 تا 8 مرداد
توضیحات
استان زنجان
نشانی نمایشگاه بین المللی زنجان
تلفن 33248322 -045 وبسایت http://www.artanamanegar.ir
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار