ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
هفتمین نمایشگاه خانه مدرن
نهمين نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژیهای ساخت و ماشین آلات وابسته
	پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان زنجان

عنوان نمایشگاه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان زنجان
برگزار کننده شرکت نمایشگاهی آرتانمانگر اردبیل تاریخ برگزاری 5 تا 8 مرداد
توضیحات
استان زنجان
نشانی نمایشگاه بین المللی زنجان
تلفن 33248322 -045 وبسایت http://www.artanamanegar.ir
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار