ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه صنعت ساختمان
پانزدهمین نمايشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

چهارمین نمایشگاه درب و پنجره و نمایشگاه براق آلات

عنوان نمایشگاه چهارمین نمایشگاه درب و پنجره و نمایشگاه براق آلات
برگزار کننده شرکت نمایشگاه بین المللی رشت تاریخ برگزاری 3 تا 6 مرداد
توضیحات
استان نامشخص
نشانی محل دائمی نمایشگاه بین المللی رشت
تلفن 01333690954 وبسایت http://rashtfair.com
فکس 01333690989 ایمیل info@rashtfair.com
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار