ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

عنوان نمایشگاه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل
برگزار کننده تاریخ برگزاری 8 تا 11 مرداد
توضیحات
استان تهران
نشانی تهران
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار