ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

عنوان نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
برگزار کننده اتاق تعاون تاریخ برگزاری 21 تا 24 مرداد
توضیحات ساعت بازدید: 9 لغایت 17
استان تهران
نشانی تهران محل دائمی نمایشگاه بین الملل
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار