ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرز
بیست و یکمین نمایشگاه کاشی وسرامیک،اولین نمایشگاه آسانسور و پانزدهمین نمایشگاه انبوه سازان مشهد

بیست و یکمین نمایشگاه کاشی وسرامیک،اولین نمایشگاه آسانسور و پانزدهمین نمایشگاه انبوه سازان مشهد

عنوان نمایشگاه بیست و یکمین نمایشگاه کاشی وسرامیک،اولین نمایشگاه آسانسور و پانزدهمین نمایشگاه انبوه سازان مشهد
برگزار کننده شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی تاریخ برگزاری 30 آبان تا 4 آذر 1397
توضیحات نام نمایشگاه : بیست و یکمین نمایشگاه کاشی وسرامیک،اولین نمایشگاه آسانسور و پانزدهمین نمایشگاه انبوه سازان مشهد
تاریخ : 30 آبان تا 4 آذر 1397
استان نامشخص
نشانی
تلفن 05136158 وبسایت
فکس 05136158 ایمیل
دوستان 3 دوستان چهار