ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش
چهاردهمین نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگهای تزئینی
صنايع حفاظتي، ايمنيَ، امنيتي و آتش نشاني

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

عنوان نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
برگزار کننده اتاق تعاون مرکزی ایران تاریخ برگزاری 21 تا 24 مرداد
توضیحات 02122662847
استان تهران
نشانی نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن 02122662488 وبسایت http://iranconfair.ir/News/8/
فکس 02122662847 ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار