ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

بیست و سومین نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی

عنوان نمایشگاه بیست و سومین نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی
برگزار کننده تاریخ برگزاری 25 تا 29 مرداد
توضیحات
استان فارس
نشانی شیراز
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار