ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران
بیستمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

بیست و سومین نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی

عنوان نمایشگاه بیست و سومین نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی
برگزار کننده شرکن نمایشگاهی استان فارس تاریخ برگزاری 25 تا 29 مرداد
توضیحات
استان نامشخص
نشانی نمایشگاه بین المللی استان فارس
تلفن 07136200040 وبسایت http://www.farsfair.ir/
فکس 07136200047 ایمیل info@farsfair.ir
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار