ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرز
بیست و یکمین نمایشگاه کاشی وسرامیک،اولین نمایشگاه آسانسور و پانزدهمین نمایشگاه انبوه سازان مشهد

نمایشگاه صنعت ساختمان قم

عنوان نمایشگاه نمایشگاه صنعت ساختمان قم
برگزار کننده شرکت نمایشگاه بین المللی قم تاریخ برگزاری 6 تا 9 آذر 1397
توضیحات
استان نامشخص
نشانی
تلفن 02533800021 وبسایت
فکس 02533800021 ایمیل
دوستان 3 دوستان چهار