ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه صنعت ساختمان
پانزدهمین نمايشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

نمایشگاه صنایع چوب و تجهیزات وابسته

عنوان نمایشگاه نمایشگاه صنایع چوب و تجهیزات وابسته
برگزار کننده تاریخ برگزاری 7 تا 10 شهریور
توضیحات
استان تهران
نشانی تهران - شهر آفتاب
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار