ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

عنوان نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
برگزار کننده اتاق تعاون ایران تاریخ برگزاری 22 تا 25 مرداد
توضیحات سامانه پیام کوتاه : 30005018
استان تهران
نشانی نمایشگاه‌بین‌ الملل تهران
تلفن 88860406 وبسایت http://www.icccoop.ir
فکس 88312095 ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار