ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

نمایشگاه آسانسور و پله برقی

عنوان نمایشگاه نمایشگاه آسانسور و پله برقی
برگزار کننده تاریخ برگزاری 4 تا 7 اردیبهشت
توضیحات
استان نامشخص
نشانی تهران - شهر آفتاب
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار