ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
صنايع حفاظتي، ايمنيَ، امنيتي و آتش نشاني
چهاردهمین نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگهای تزئینی
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان همزمان با چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

عنوان نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان همزمان با چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
برگزار کننده شرکت نمایشگاه بین المللی همدان تاریخ برگزاری 7 تا 10 شهریور
توضیحات
استان نامشخص
نشانی نمایشگاه بین المللی همدان
تلفن 08132542676 وبسایت http://www.hamedanfair.ir
فکس 08132548685 ایمیل info@hamedanfair.ir
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار