ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه صنعت ساختمان
پانزدهمین نمايشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

عنوان نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
برگزار کننده تاریخ برگزاری 7 تا 10 شهریور
توضیحات
استان نامشخص
نشانی همدان
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار