ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون
نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان همزمان با چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

عنوان نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان همزمان با چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
برگزار کننده شرکت نمایشگاه بین المللی همدان تاریخ برگزاری 7 تا 10 شهریور
توضیحات
استان نامشخص
نشانی نمایشگاه بین المللی همدان
تلفن 08132542676 وبسایت http://www.hamedanfair.ir
فکس 08132548685 ایمیل info@hamedanfair.ir
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار