ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
چهارمین نمایشگاه درب و پنجره و نمایشگاه براق آلات

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

عنوان نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
برگزار کننده تاریخ برگزاری 7 تا 10 شهریور
توضیحات
استان نامشخص
نشانی همدان
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار