ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
هفتمین نمایشگاه خانه مدرن
	پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مازندران
هشتمين نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

اولین نمایشگاه تخصصی مسکن، انبوه سازان و فرصتهای سرمایه گذاری

عنوان نمایشگاه اولین نمایشگاه تخصصی مسکن، انبوه سازان و فرصتهای سرمایه گذاری
برگزار کننده شرکت نمایشگا ههای بین المللی خوزستان تاریخ برگزاری 14 الی 17 اردیبهشت
توضیحات
استان
نشانی اهواز ، انتهای کیانپارس ، میدان چمران
تلفن ۳۳۳۷۶۴۹۲ – ۰۶۱ وبسایت http://www.ahvazfair.ir
فکس ۳۳۷۲۴۳۱ – ۰۶۱ ایمیل info@ahvazfair.ir
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار