ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

چهارمین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران تهران

عنوان نمایشگاه چهارمین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران تهران
برگزار کننده شرکت آرمان تجارت دیران تاریخ برگزاری 5 تا 8 اردیبهشت
توضیحات
استان تهران
نشانی محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهـران
تلفن 02122133089 وبسایت www.project-iran.com
فکس ایمیل info@atdexhibitions.com
دوستان 3 دوستان چهار