ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
چهارمین نمایشگاه درب و پنجره و نمایشگاه براق آلات

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تجهیزات، تاسیسات، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

عنوان نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تجهیزات، تاسیسات، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
برگزار کننده شرکت نمایشگاه بین المللی استان گلستان تاریخ برگزاری 6 تا 9 اردیبهشت
توضیحات ساعت بازدید 16 الی 21
استان نامشخص
نشانی نمایشگاه بین المللی استان گلستان
تلفن 01732640664 وبسایت http://www.golestanexpo.ir/
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار