ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی عمران و ساختمان

عنوان نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی عمران و ساختمان
برگزار کننده تاریخ برگزاری 12 الی 15 اردیبهشت
توضیحات
استان هرمزگان
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار