ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

نمایشگاه تاسیسات،تهویه مطبوع،لوله و اتصالات و شیرآلات بهداشتی

عنوان نمایشگاه نمایشگاه تاسیسات،تهویه مطبوع،لوله و اتصالات و شیرآلات بهداشتی
برگزار کننده تاریخ برگزاری 12 الی 15 اردیبهشت
توضیحات
استان قم
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار