ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
تلفن
02177230723
موبایل
09123979081
استان: تهران
آدرس: تهران،فرجام،پلاک 700
مهندسین مشاور مازند خاک پی
پیام دهید email icon info@mkpce.com

مهندسین مشاور مازند خاک پی

پیمانکـاری تخصصی ژئوتکنیک، بخصوص طرح و اجرای پایدارسازی دیواره هـای گـود و ترانشه هـا

درباره ما
مهندسین مشاور مازند خاک پی (سهامی خاص) با هدف ارائه خدمات مهندسـی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در تـاریخ دوازدهم شهریور سـال 1387 به شماره ثبت 329930 در اداره
ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی به ثبت رسید و در تاریخ بیست و سوم دی همان سال موفق به اخذ صلاحیت ارائه خدمات مشاوره با پایه سـه تخصص ژئوتکنیک از سوی معـاونت بـرنامه
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردید و همچنین به منظور ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهــی، پروانه حقوقی اشتغال به کار خدمات فنی و آزمایشگاهی را در تاریخ سوم خرداد 1388
از وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی سابق) اخذ نمود.

مهندسین مشاور مازند خاک پی از سـال 1390 فعالیت خـود را در زمینه پیمانکـاری تخصصی ژئوتکنیک، بخصوص طرح و اجرای پایدارسازی دیواره هـای گـود و ترانشه هـا بـا استفـاده از
نیلینگ، انکـراژ، شمع، ریـزشمع (میکروپایل)، دیوار برلنی، تزریق و .....آغـاز نمـود و طـی این مـدت پروژه هـای متعددی را هـدایت و راهبـردی نموده است. مجموعه این فعالیت ها به همراه
پرسنـل متخصص و توانمند و همچنین دانش فنی اجرای اینگونه پروژه ها، از پشتوانه های این شرکت محسوب می گردد
آگهی‌های مشابه
دوستان 3 دوستان چهار