سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
ششمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن ایران - تبریز
	سیزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب
دومین نمایشگاه ساختمان 2 همزمان با هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه همزمان با دومین نمایشگاه بین المللی نمای ساختمان
ژئوتکنیک، نیلینگ ‏ >

شرکت کاوش ایستا پی

چشم انداز شرکت مهندسی کاوش ایستا پی بر اساس تحقق تعهدات ذیل برنامه ریزی گردیده است و اهتمام مدیران این شرکت برای نیل به این اهداف در این بخش می باشد.

1- طراحی و اجرای کامل پروژه ها مطابق آیین نامه ها و رعایت استانداردهای لازم

2- انجام تعهدات قراردادی مطابق برنامه زمانبندی مشخص شده

3- شناسایی عوامل ارتقای کیفیت از طراحی تا تحویل پروژه و استفاده مستمر از آن

4- به روز کردن دانش فنی مهندسان و کارکنان و ارتقای مهارت های مرتبط و ارزیابی عملکرد آنها

اطلاعات تماس

نام شرکت کاوش ایستا پی استان : شرکت کاوش ایستا پی
زمینه فعالیت: پیمانکار تخصصی خدمات نیلینگ و سازه نگهبان
نام مدیرعامل :
موبایل : تلفن تماس : ۸۸۶۹۸۶۱۸ فکس :
آدرس سایت : http://www.kip.co.ir ایمیل : kavosh_ista@yahoo.com
تلگرام : اینستاگرام :
آدرس :
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار