سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
تلفن
09159966955
موبایل
فکس:
استان:
آدرس:
سعید فیروزی

سعید فیروزی

درباره ما
طراحی و محاسبات سازه با نرم افزار SAP , ETABS , SAFE
طراحی سازه فولادی
طراحی سازه بتنی
محاسبه و طراحی سازه ی بتنی و فلزی
طراحی و محاسبات سوله
ارائه تمام نقشه های سازه مورد تأیید شهرداری ودستگاه نظارت.
ارائه دفترچه محاسبات و لیستوفر
طراحی و محاسبات طبق آیین نامه
نظارت کارگاهی بر روی پروژه ها و نظارت عالی پروژه
تهیه نقشه شاپ کارگاهی
طراحی و محاسبات بهینه و اقتصادی سازی
تهیه و ارائه نقشه های محاسباتی و اجرایی
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار