سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
موبایل
فکس:
استان: پرین بتن آمود
آدرس: مشهد بلوار وکیل آباد - روبروی هاشمیه -خیابان ثامانیه - صامانیه۱۶ پلاک۲۹
پرین بتن آمود

پرین بتن آمود

درباره ما
تولید کننده سیستمهای بتن هوادار اتو کلاو شده سبک تحت نام تجاری پرین است.
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار