سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
موبایل
فکس:
استان: گروه مهندسین کمش
آدرس: الیگودرز - خیابان امام-روبروی خیابان حجاب
گروه مهندسین کمش

گروه مهندسین کمش

درباره ما
گروه مهندسین کمش مجری طرحهای آماده سازی زمین های کوهستانی با مصالح سنگی بوسیله دستگاههای هاواش و برش سنگ زمین های کوهستانی در مناطق شهری و مسکونی آماده سازی جهت کارخانجات و کارگاههای صنعتی حفاری و اکتشاف نفت
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار